Beheerkaart nat

Kerngis en Beheerkaart Nat (ook wel Kerngis Nat genoemd) zijn geografische informatiesystemen (GIS) gebaseerd op ArcGis.

Dit levert een digitale kaart, waarbij de objecten als punten, lijnen of vlakken worden weergegeven. Aan ieder object zijn extra administratieve gegevens gekoppeld die opgevraagd kunnen worden en de mogelijkheid bieden voor diverse analyses.

Kerngis wordt primair gebruikt door de beheerdistricten van Rijkswaterstaat ter ondersteuning van het beheer en onderhoud van rijkswegen en rijksvaarwegen. Ook is Kerngis een van de bronnen voor het Netwerk Informatie Systeem (NIS) van Rijkswaterstaat, dat het management ondersteunt bij de uitvoering van hun bestuurstaken.

Resources

Metadata

Field Value
Last Updated December 19, 2023, 16:05 (UTC)
Created December 19, 2023, 15:21 (UTC)