AHN

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.

Organisaties zoals de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat maken gebruik van het AHN voor water- en waterkeringbeheer. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn, het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd en of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn.

Het AHN wordt daarnaast voor vele andere soorten beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoud van dijken, het maken van bestekken voor groot onderhoud, 3D-karteringen, vergunningverlening en handhaving. Ook gemeenten, bedrijven en onderzoekers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://service.pdok.nl/rws/ahn3/wmts/v1_0?request=getcapabilities&service=wmts
Last Updated February 3, 2023, 14:50 (UTC)
Created January 12, 2023, 12:30 (UTC)
Bekijken https://www.ahn.nl/ahn-viewer
Feedback https://data.overheid.nl/dataset/11513-actueel-hoogtebestand-nederland-3--ahn3-#owner
Herkomst https://www.ahn.nl/ahn-the-making-of
Historiemodel https://www.ahn.nl/geschiedenis
Kwaliteit https://www.ahn.nl/kwaliteitsbeschrijving
Metadata https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/41daef8b-155e-4608-b49c-c87ea45d931c
Preview afbeelding https://storage.googleapis.com/ahp-research/maquette/kadaster/images/preview_images/AHN%20afbeelding.png
Uitgebreide beschrijving https://www.ahn.nl/