Droogmakerijen

Een droogmakerij is een drooggemalen voormalige plas of meer. De polders in de droogmakerijen hebben een rechtlijnige verkaveling en liggen meestal enkele meters lager dan het omringende gebied. De dataset 'Droogmakerijen' bevat een landelijke kartering van droogmakerijen zoals die als type zijn gedefinieerd in de NAi Polderatlas. Deze droogmakerijen zijn verdeeld naar ontstaansperiode en kennen datavelden voor huidig polderpeil en jaar van droogmaking. Bij deze dataset hoort de dataset Molens en Gemalen, die de bij de betreffende droogmakerij de maalinrichting(en) voor de droogmaking toont.

Resources

Metadata

Field Value
Source https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/cd53d540-f499-4850-8053-e1172c97372e?tab=general
Last Updated December 6, 2023, 10:27 (UTC)
Created December 4, 2023, 16:42 (UTC)