Bestrijdingsmiddelenatlas - SNO: Som Normoverschrijdingen 19115

Op de kaart ziet u het algemene beeld van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De Som Normoverschrijdingen (SNO) is een mate van normoverschrijding van het oppervlakte water die gebaseerd is op het aantal verschillende bestrijdingsmiddelen die de norm overschrijdt én de grootte van die overschrijding. Hoe groter de SNO (rode en paarse stippen) hoe meer en hoe groter er overschrijdingen zijn. Bij grijze stippen is geen SNO berekend (omdat er onvoldoende stoffen zijn gemeten.

De kaart is afkomstig van de Atlas Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater (www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl).

Deze atlas is gefinancierd door de verschillende ministeries (IenM en EZ), het Directoraat Generaal Water, met medewerking van UvW, RIVM, Ctgb en Rijkswaterstaat - WVL.

De data zijn tot stand gekomen door de grote meetinspanning die onze Nederlandse waterbeheerders elk jaar weer leveren. De data zijn verzameld via IHW. De opdrachtgevers en ontwikkelaars van de website bestrijdingsmiddelenatlas zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of incomplete gegevens (over metingen, normen, landgebruik e.d.) of informatie in deze webservice

Resources

Metadata

Field Value
Source https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/dad745ee-8400-49c5-9b30-fdf050cb8bfd
Last Updated December 7, 2023, 11:45 (UTC)
Created December 5, 2023, 14:00 (UTC)