Tiendwegen

Tiendwegen zijn polderwegen als verbinding tussen bouw- en weilanden en de boerderijen. Tiendwegen zijn ontstaan als karrenpaden en lopen evenwijdig aan de ontginningsbasis van een polder. Ze staan haaks op de langgerekte kavels.

In deze dataset zijn de Tiendwegen opgenomen op basis van de gegevens van Paul Minkjan.

Resources

Metadata

Field Value
Source https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/6de897ba-1044-4449-accd-f12a65b719fb
Last Updated December 7, 2023, 12:11 (UTC)
Created December 5, 2023, 11:52 (UTC)