Natura 2000

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In Nederland gaat het om 163 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee (incl. een voorgenomen Vogelrichtlijngebied in de EEZ). De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden. Deze service bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Voor enkele Habitatrichtlijngebieden waarvoor nog geen ontwerp-besluiten zijn gepubliceerd, bevat deze service de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn.

Resources

Metadata

Field Value
Author Beheer PDOK
Last Updated March 7, 2024, 16:14 (UTC)
Created March 7, 2024, 16:13 (UTC)
Datum van de bron (aangemaakt) 07-06-2013
Datum van de bron (laatste wijziging) 16-01-2023
Metadata datum 25-01-2023
Metadata standaard naam Metadata standaard naam
Metadata standaard versie Nederlands metadata profiel op ISO 19119 voor services 2.1.0
Metadata unieke identifier 9c80458b-12c6-4d38-8f6d-387ab6e4ed21
Status validatie Valide (iso19139.nl.services.2.0.0)