Kadastrale kaart (BRK)

Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland uit de Basisregistratie Kadaster (BRK)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wmts/v4_0?SERVICE=WMTS&request=GetCapabilities
Last Updated January 12, 2023, 20:14 (UTC)
Created January 3, 2023, 12:06 (UTC)
Begrippen https://brk.basisregistraties.overheid.nl/datamodel
Bekijken https://app.pdok.nl/viewer/
Beschrijving operaties Met identificatie Kadsatralekaart
Community https://geoforum.nl/
Feedback https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/brk/fout-in-brk-melden
Gegevenscatalogus https://developer.kadaster.nl//schemas/brkkadastralekaart/v20190501/Productmodel%20Kadastrale%20kaart%20v1.0.pdf
Gerelateerde producten https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/a29917b9-3426-4041-a11b-69bcb2256904
Herkomst Bij de overdracht van een gedeelte van een perceel wordt door de notaris een voorlopige grens ingetekend in een kadasterapplicatie. Nadat enige tijd later de koper en verkoper de grens hebben aangewezen in het terrein wordt deze door de landmeter de grens opgemeten en vervolgens vastgelegd in de kadastrale registratie. De grens krijgt daarmee de status “definitief”. In die gevallen waar de notaris bij overdracht geen grens opvoert in de kadasterapplicatie maar een tekening aanlevert wordt door het Kadaster een zogenaamde administratieve grens opgevoerd in de kadastrale registratie. Het aanwijsproces bij administratieve grenzen is identiek als bij voorlopige grenzen.
Historiemodel https://www.kadaster.nl/-/catalogus-brk
Kwaliteit De kadastrale kaart geeft inzicht maar is juridisch niet zomaar geldig. Voor de exacte grenzen en juistheid dient u contact op te nemen met het Kadaster.
Metadata https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/ad797d3c-0fb1-4a1a-a88b-1f1691765859?tab=general
Preview afbeelding https://www.amsterdam.nl/publish/pages/562025/brk-startplaat.png
Uitgebreide beschrijving https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/eigendom/kadastrale-kaart