Grondwatertrappen veengebieden

De Provincie Utrecht heeft een Bodemvisie opgesteld om bodemdaling te beperken. Hierin worden de grondwatertrappen gebruikt. Ook de Waterschappen gebruiken de grondwatertrappenkaart voor het opstellen van Waterbeheersplannen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar. Een grondwatertrappenkaart geeft de stand van het grondwater ten opzichte van het maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht en deze grondwatertrappenkaart, schaal 1:25.000 is een actualisatie van bestaande bodeminformatie. De grondwatertrappenkaart geeft, samen met de bijbehorende bestanden, inzicht in de hoogte van de grondwaterstand in de winter, het voorjaar en de zomer.

Resources

Metadata

Field Value
Source https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/84253eeb-d04b-4c7d-a8c0-f94d27e96b1d
Last Updated December 7, 2023, 11:54 (UTC)
Created December 5, 2023, 13:18 (UTC)