Droogtestress

De kaart geeft een eerste beeld van het optreden van droogte op een regionaal niveau; vooral de veranderingen ten gevolge van het WH-scenario geven een goede indruk van de regio’s die de grootste gevolgen voor landbouw en natuur mogen verwachten. In de Klimaateffectatlas kan de droogtestresskaart worden gecombineerd met kaartinformatie over grasland en akkerbouwgebieden en met natuurgebieden. Droogtestress volgens Bartholomeus et al. (2011) is berekend met het model PROBE (Witte et al., 2015) op basis van een landelijke bodemkaart, weersgegevens van het KNMI en grondwaterstanden die in een ruimtelijke resolutie van 250 m zijn berekend met het Nationaal Water Model .

Resources

Metadata

Field Value
Last Updated March 7, 2024, 16:18 (UTC)
Created March 7, 2024, 16:17 (UTC)