BRO Bodemkaart (SGM)

De Bodemkaart (SGM) beschrijft de bodem van Nederland tot een diepte van 1,2 meter gemaakt voor een schaal van 1:50.000. In dit model wordt informatie gegeven over de ruimtelijke verbreiding van bodemtypen en belangrijke kenmerken van de bodemopbouw (het bodemprofiel.)

De Bodemkaart bevat gegevens over de de grondsoort en afzettingswijze, bodemvorming , aard, dikte en samenstelling van lagen in de grond en het kalkgehalte. Ook de aanwezigheid van afwijkende lagen in het bodemprofiel worden weergegeven in de Bodemkaart.

Zo geeft het voorkomen van zand in de profielopbouw aan of er kan worden gefundeerd en het organische stofgehalte geeft aan of de grond geschikt is als groeiplaats en of het water vasthoudt. De afgeleide profielen, zoals nu toegevoegd aan de Bodemkaart, worden onder andere toegepast in modellering van bijvoorbeeld het bodem-watersysteem. Al deze informatie is per eenheid op de kaart weergegeven en wordt toegelicht in de online legenda.

Voor welk gebruik geschikt? De Bodemkaart is geschikt voor vraagstukken over bijvoorbeeld bodemgeschiktheid, bodem-kwetsbaarheid, natuurontwikkeling, landschapsplanning en ruimtelijke planvorming. Het model is landsdekkend, maar in stedelijke gebieden is weinig tot geen informatie gegeven omdat onder de bebouwing (nog) niet gebiedsdekkend is gekarteerd. Ook over de ondergrond van open water en het Nederlandse deel van het Continentaal Plat biedt de Bodemkaart geen informatie.

De gebruiksschaal voor de Bodemkaart varieert van landelijk tot regionaal. De Bodemkaart is zonder aanvullende gegevens niet geschikt voor lokale toepassingen, bijvoorbeeld op perceelsniveau. Daarvoor is het advies om een bodemexpert te raadplegen bij het interpreteren van de kaart.

Resources

Metadata

Field Value
Last Updated November 7, 2023, 14:28 (UTC)
Created November 7, 2023, 13:51 (UTC)