Basisregistratie Gewaspercelen

Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen (BRP) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op het Agrarisch Areaal Nederland (AAN). De gebruiker van het perceel dient jaarlijks zijn gewaspercelen in te tekenen en aan te geven welk gewas wordt geteeld op het betreffende perceel. Van elk jaar wordt een dataset gegenereerd van peildatum 15 mei. Van de meest recente BRP gewaspercelen is een viewservices en een downloadservice beschikbaar.

Resources

Metadata

Field Value
Last Updated March 7, 2024, 16:21 (UTC)
Created March 7, 2024, 16:16 (UTC)
Algemene beschrijving herkomst De geometrie van de landbouwpercelen is afkomstig van het bestand AAN (Agrarisch Areaal Nederland). Jaarlijks dient de gebruiker in de periode 1 april - 15 mei binnen de AAN-grenzen zijn gewaspercelen in te tekenen en de informatie over het geteelde gewas door te geven.
Bron Identificatie b812a145-b4fe-4331-8dc6-d914327a87ff
Brontype Dataset
Datum van de bron (laatste wijziging) 15-05-2021
Gebruiksbeperkingen http://www.rijksoverheid.nl/opendata/voorwaarden
Herzieningsfrequentie jaarlijks
Metadata datum 12-01-2023
Metadata standaard naam ISO 19115
Metadata standaard versie Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 2.1.0
Metadata unieke identifier b812a145-b4fe-4331-8dc6-d914327a87ff
Status validatie Valide (iso19139.nl.geografie.2.0.0)