Basiskaart Agrarische Bedrijfssituatie 2022

Door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), team Analyse en Rapportage, wordt een landsdekkend bestand gemaakt met daarin alle bij RVO bekende locaties van relaties die agrarisch actief zijn op 1 april 2022 en voorkomen in de landbouwtelling danwel de gecombineerde opgave 2022. De bij deze relaties geregistreerde actieve UBN-locaties zijn in het landsdekkende bestand meegenomen.

Deze kaartlaag toont een versimpelde weergave van de BAB, met enkel hoofd- en subbedrijfstypen in Zuid-Holland.

Resources

Metadata

Field Value
Source https://opendata.zuid-holland.nl/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/2fa573bc-7f21-4820-910a-000e53eb223f
Last Updated December 7, 2023, 12:14 (UTC)
Created December 5, 2023, 11:33 (UTC)