BAG

De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens. De service wordt dagelijks geactualiseerd. De gegevens van de nummeraanduiding zijn in deze services onderdeel van de adresseerbare objecten, hierbij wordt slechts 1 adres opgenomen, dus objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn niet compleet. In deze services zitten dus niet alle BAG adressen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://service.pdok.nl/lv/bag/wms/v2_0?request=getCapabilities&service=WMS
Last Updated January 12, 2023, 16:08 (UTC)
Created January 3, 2023, 12:58 (UTC)
Begrippen https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/trefwoorden
Bekijken https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=0
Beleidskaders https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beleidskaders
Community https://geoforum.nl/
Feedback https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=0
Gegevenscatalogus https://www.geobasisregistraties.nl/documenten/publicatie/2018/03/12/catalogus-2018
Gerelateerde producten https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/bag/bag-producten
Herkomst De gemeenten zijn de bij wet aangewezen organisaties (bronhouders) die verantwoordelijk is voor het inwinnen en bijhouden van de authentieke gegevens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en voor het borgen van de kwaliteit van die gegevens. Alle Nederlandse gemeenten zijn bronhouder bij de BAG.
Historiemodel https://www.kadaster.nl/-/specificatie-bag-historiemodel
Kwaliteit https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/bag/bag-voor-afnemers/bag-kwaliteitsdashboard-voor-afnemers
Metadata https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/9e2e977a-16a6-42a4-a208-c4f70704f383
Praktijkhandleiding https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/
Preview afbeelding https://www.geobasisregistraties.nl/binaries/medium/content/gallery/basisregistraties-ienm/content-afbeeldingen/bag_groot.jpg
Uitgebreide beschrijving https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/adressen-en-gebouwen/bag-wfs