2 datasets found

Formats: 3DTILES

Filter Results
  • UWDH Grondonderzoek

    Boormonsters genomen in de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden waarvan de chemische samenstelling is gemeten
  • Tracés IJmeerverbinding - GeoTOP

    GeoTOP uitsnedes op de tracés die worden verkend voor de mogelijke toekomstige aanleg van een tunnel tussen Amsterdam en Almere onder het IJmeer