Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het historische Noorderkwartier van de Nederlandse provincie Noord-Holland, het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal inclusief Texel. Het is verantwoordelijk voor de waterkeringen, voor zuivering van het afvalwater en voor schoon oppervlaktewater. Ook heeft het een groot aantal polderwegen, waaronder wegen op dijken, in beheer.