Waterschappen Oppervlaktewateren IMWA

Deze dataset bestaat uit de volgende lagen: * Hydroobject/Oppervlaktewaterlichaam * Oever * Profielverdediging * Waterbergingsgebied * Waterdeel

De data is gestructureerd volgens het Informatiemodel Water (IMWA), onderdeel van de Aquo-standaard. Meer informatie hierover is te vinden op de Aquo-website. De gegevens worden in Geopackage-formaat geleverd in het RD-New coördinatenstelsel.

De data zijn afkomstig van de individuele waterschappen, maar worden via PDOK als één landsdekkend bestand uitgeleverd. Individuele waterschappen bieden hun actuele gegevens hiervoor aan via de ‘Centrale Distributielaag’ (CDL) van Het Waterschapshuis. Alle waterschappen zijn aangesloten op deze voorziening, maar nog niet elk waterschap levert de complete set gegevens aan.

Voor informatie over de inhoud van de data kan contact worden opgenomen met het desbetreffende waterschap. Dit is te herkennen aan de waterschapscode die als kenmerk is opgenomen bij ieder object in de dataset. Voor algemene informatie over de dataset en de herkomst via de CDL kan contact worden opgenomen met Het Waterschapshuis via datastromen@hetwaterschapshuis.nl.

Resources

Metadata

Field Value
Last Updated March 7, 2024, 16:10 (UTC)
Created March 7, 2024, 16:10 (UTC)
Algemene beschrijving herkomst gegevens alle waterschappen uit Centrale Distributie Laag
Bron Identificatie 54f3b64c-190a-43d8-b59e-6a630248fec1
Brontype Dataset
Code referentie systeem 28992
Datum van de bron (publicatie) 01-01-2017
E-mail datastromen@hetwaterschapshuis.nl
Functie Functioneel beheerder
Herzieningsfrequentie dagelijks
Metadata datum 19-09-2022
Metadata standaard naam ISO 19115
Metadata standaard versie Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 1.3.1
Metadata unieke identifier 8b24bde5-ecc5-4523-93b9-cd17f9288bbf
Rol contactpersoon contactpunt
Status validatie Valide (iso19139.nl.geografie.1.3.1)
Verantwoordelijke organisatie Het Waterschapshuis