Grondwaterspiegeldieptemodel

Dit BRO-registratieobject, het ‘Model Grondwaterspiegeldiepte’, is landsdekkend en heeft betrekking op het niet-verharde, niet-bebouwde deel van Nederland. Het model grondwaterspiegeldiepte is gebaseerd op gemeten grondwaterspiegeldieptes en gebiedsdekkende hulpinformatie zoals hoogtemodellen van het maaiveld. Opgenomen zijn verschillende, statistisch berekende karakteristieken van de dynamiek (seizoensfluctuatie) van de grondwaterspiegeldiepte in Nederland. Het niveau van de (freatische) grondwaterspiegel is hier bedoeld ten opzichte van maaiveld en niet ten opzichte van een vast referentieniveau (meestal NAP).

We spreken over een model van de grondwaterspiegeldiepte omdat het gebiedsdekkende voorspellingen (interpolaties) betreft die met statistische methoden zijn berekend. Hiervoor zijn waargenomen grondwaterspiegeldieptes en daarmee samenhangende informatie uit verschillende gegevensbronnen gebruikt.

De belangrijkste dynamische karakteristieken zijn de gemiddeld hoogste (kleinste diepte) en gemiddeld laagste grondwaterstand (grootste diepte) en de voorjaarsgrondwaterstand (GHG, GLG en GVG). Deze data weer worden gebruikt voor een classificatie in Grondwatertrappen (Gt’s) zoals we die in Nederland kennen en in eerdere bodemkaarten waren opgenomen. De grondwatertrappen zijn nu in deze dataset opgenomen.

De nauwkeurigheid van de grondwaterspiegeldieptekarakteristieken is eveneens onderdeel van het model, in de vorm van een groot aantal (300 of meer) realisaties (trekkingen) uit de kansverdelingen van deze karakteristieken. Door realisaties (trekkingen) uit de kansverdeling op te nemen in het model hoeft de BRO gebruiker van het model grondwaterspiegeldiepte geen veronderstellingen te doen over de vorm van de kansverdeling.

Resources

Resources

Metadata

Field Value
Last Updated March 7, 2024, 15:56 (UTC)
Created March 7, 2024, 15:52 (UTC)
Algemene beschrijving herkomst statistische bepaling grondwagterspiegeldiepte
Bron Identificatie b756dabe-a331-42cd-b45e-f61828ee4534
Brontype Dataset
Datum van de bron (aangemaakt) 01-01-2018
Datum van de bron (publicatie) 01-07-2021
E-mail broservicedesk.wenr@wur.nl
Metadata datum 14-06-2022
Metadata standaard naam ISO 19115
Metadata standaard versie Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 2.1.0
Metadata unieke identifier b756dabe-a331-42cd-b45e-f61828ee4534
Rol contactpersoon verstrekker
Status validatie Valide (iso19139.nl.geografie.2.0.0)
Verantwoordelijke organisatie Wageningen Environmental Research