GeoTOP Amsterdam

GeoTOP is een 3D-model dat de ondergrond tot maximaal 50 meter onder NAP in blokken (voxels) van 100 x 100 x 0,5 meter weergeeft. Het model geeft informatie over de laagopbouw en grondsoort (zand, grind, klei of veen) van de ondiepe ondergrond van Nederland.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://storage.googleapis.com/ahp-research/maquette/kadaster/geotop/grid_25gn1_lod2/tileset.json
Last Updated February 28, 2023, 13:52 (UTC)
Created January 12, 2023, 11:27 (UTC)
Begrippen https://docs.geostandaarden.nl/bro/GTM/#algemene-kenmerken-en-begrippen
Bekijken https://www.dinoloket.nl/subsurfaceviewer
Beleidskaders https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-362.html
Beschrijving operaties https://www.dinoloket.nl/sites/default/files/file/dinoloket_toelichtingmodellen_20160606_tno_2016_r10577_geotop_v1r3.pdf
Community https://geoforum.nl/
Feedback https://www.dinoloket.nl/terugmelden
Gegevenscatalogus https://docs.geostandaarden.nl/bro/GTM/
Gerelateerde producten https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-ondergrond-bro-
Herkomst https://basisregistratieondergrond.nl/werken-bro/bro-per-rol/bronhouder/
Historiemodel bro-productomgeving.nl/bpo/latest/modellen/geotop-gtm/beschikbare-bro-versies-geotop
Kwaliteit https://www.dinoloket.nl/detaillering-van-de-bovenste-lagen-met-geotop
Metadata https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/dcede87c-6620-4b7c-822c-39e1bd8e0c04?tab=general
Praktijkhandleiding https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/aanleveren-gebruiken/modellen-gebruiken/
Uitgebreide beschrijving https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/registratieobjecten/modellen/geotop-gtm/