Geologisch booronderzoek Amsterdam

De kennis die de laatste honderd jaar over onze bodem is verzameld, komt uit boormonsters. Deze monsters worden genomen bij het uitvoeren van boringen. We beschikken over relatief veel materiaal, zelfs van grote diepte. Omdat onze ondergrond op veel plaatsen niet uit harde gesteenten bestaat, kunnen we met relatief licht boormateriaal tot meer dan 100 m diep boren. De beschrijving van de monsters uit het doorboorde deel van de bodem in termen van opeenvolgende lagen van grondsoorten is het boormonsterprofiel.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://storage.googleapis.com/ahp-research/maquette/kadaster/dinoloket/geologisch_booronderzoek/20230112/tileset.json
Last Updated February 28, 2023, 13:50 (UTC)
Created January 12, 2023, 16:41 (UTC)
Kwaliteit https://www.dinoloket.nl/kwaliteitsniveau
Uitgebreide beschrijving https://www.dinoloket.nl/boormonsterprofiel