3D Bomen

De 3D geometrieën van de bomen in heel Nederland is gebaseerd op het Boomregister. Het Boomregister is een initiatief van Wageningen University & Research, NEO en Geodan. Zij zijn in 2014 gestart met de Oprichting van het Coöperatief Boomregister U.A. omdat ze vinden dat goede en zo open mogelijke informatie over bomen van groot maatschappelijk belang is. Daaraan willen ze een bijdrage leveren. Hiervoor stellen de initiatiefnemers hun geavanceerde software, kennis en kunde beschikbaar.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://storage.googleapis.com/ahp-research/maquette/cesium/nl_niveau_1/tileset.json
Author Brian de Vogel
Maintainer Brian de Vogel
Version 0.9
Last Updated February 21, 2023, 13:31 (UTC)
Created January 12, 2023, 13:10 (UTC)
Brondata: Bomen gem. Amsterdam https://maps.amsterdam.nl/open_geodata/?k=254
Brondata: Boomregister https://boomregister.nl/
Conversiescript https://git.geodan.io/research/3dtiles/i3dm/-/blob/master/nl_trees/create_nl_trees_i3dm_table.sql
Documentatie https://docs.google.com/document/d/18RWlNd111gsQGeAeQkQKGm8Y9ROmVI_04iQuZPtemZU/edit?usp=sharing
Tooling https://github.com/Geodan/pg2b3dm
Tooling input: external model true
Tooling input: geometric error 0,40
Tooling input: tile extent 2000