3D Basisvoorziening Terrein

Basisvoorziening 3D is een digitaal topografisch bestand met driedimensionale objecten. Het bestand is gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de gebouwen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), en volledig automatisch hoogte gegenereerd uit luchtfotobeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Basisvoorziening 3D kan gebruikt worden op schaalniveaus tussen 1:500 en 1:10.000.

Resources

Metadata

Field Value
Last Updated June 8, 2023, 08:20 (UTC)
Created January 12, 2023, 13:20 (UTC)
Begrippen https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/nl/
Beleidskaders De 3D basisvoorziening wordt vervaardigd in opdracht van het Ministerie van BZK.
Community https://geoforum.nl/
Feedback https://www.pdok.nl/3D%20Basisvoorziening
Gegevenscatalogus https://docs.geostandaarden.nl/3dbv/prod/
Gerelateerde producten BAG, BGT, AHN, puntenwolken
Herkomst https://storage.googleapis.com/ahp-research/maquette/kadaster/images/herkomst/herkomst-3d-basisvoorziening.png
Historiemodel Elk jaar wordt een nieuw bestand verstrekt.
Kwaliteit De 3D basisvoorziening wordt vervaardigd uit verschillende bronnen. De kwaliteit is afhankelijk van de kwaliteit van deze bronnen, het bepalen van de puntenwolken uit luchtfoto's en de software voor de afleiding (https://github.com/tudelft3d/3dfier).
Metadata https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/2fdeecd0-3d28-43f9-894e-e8444fdffeb3
Uitgebreide beschrijving https://www.pdok.nl/3d-basisvoorziening